ภาษา : ไทย

  สถิติของเว็บไซต์
21/10/2555
27/08/2565
522161
59218


QR Code


ABOUT US 

 

บริหารงานโดย / Managed by

 

คุณ สุเชาว์ มัคสิงห์     Mr.Suchao Maksing

กรรมการผู้จัดการ      Managing director

 

MP. 084-0581993, 090-9816592

E-mail : gearcon2012@gmail.com

 

การศึกษา / Education

ปริญญาตรี : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Bachelor's degree :King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok.

สาขาออกแบบเครื่องกล

 field of specialization :Machine design of technology.(MDT)

 

             บริษัทพร้อมที่จะนำความเชี่ยวชาญ สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ และรักษาผลงานให้ได้มาตรฐาน มีการปรับปรุงประสิทธิผลของงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ว่าจ้างให้เกิดความเชื่อถือ พอใจ ดั่งเช่นนโยบายคุณภาพของบริษัท บริษัทคงคุณภาพในการผลิต ออกแบบ ตามมาตรฐานระดับชาติ และมาตรฐานสากล อีกทั้งบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ และการรักษาผลงานอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ว่าจ้างให้เกิดความเชื่อถือ และพึงพอใจในประสิทธิภาพ และความรวดเร็วในงานนั้นๆ เพื่อให้บริษัทฯดำเนินธุรกิจได้มั่นคงต่อไป

         The company is ready to utilize the experiences to create the quality, maintain the performance in standard and ever develop the effectiveness to meet the satisfaction and reliability of the customers, conform to the company's quality policy.